Validatie onderzoek Nederlandse geboortetevredenheidsvragenlijst (D-BSS-R) en samenhang met trauma gerelateerde gezondheidsklachten

In 2020 deed ik onderzoek naar de geboortetevredenheid van Nederlandse vrouwen en onderzocht ik de samenhang tussen ervaren geboortetevredenheid en geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. Dit onderzoek is in 2021 uitgemond in een validatie onderzoek van de Nederlandse versie van de Engelse geboortetevredenheidsvragenlijst, de ‘Birth Satisfaction Scale Revised’ (BSS-R). Samen met de ontwikkelaars van de Engelse BSS-R, professor Caroline Hollins Martin en professor Colin Martin, heb ik onlangs een onderzoeksartikel geschreven.

Uit ons onderzoek bleek dat de Nederlandse versie van de BSS-R, de Dutch Birth Satisfaction Scale Revised (D-BSS-R) een valide en betrouwbaar meetinstrument is voor het meten van de tevredenheid over de geboorte ervaring en geschikt is voor gebruik in Nederland. De studie bevestigt eveneens eerdere suggesties met betrekking tot het verband tussen geboortetevredenheid en post parfum PTSS (PP-PTSS) met behulp van een robuust en diagnostisch valide meetinstrument van traumaklachten, de Posttraumatic stress disorder CheckList (PCL-5). Een lage geboortetevredenheid zou een voorspeller kunnen zijn van het ontwikkelen van PP-PTSS.

Het is zover, ons onderzoeksartikel is gepubliceerd in de Journal of Reproductive and Infant Psychology! Klik hier om het volledige artikel te lezen.