Disclaimer
Algemeen

Trust Mother Nature, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64996727, verleent hierbij toegang tot de website www.TrustMotherNature.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Trust Mother Nature en derden zijn aangeleverd.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trust Mother Nature informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij  Trust Mother Nature.

Inhoud

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Trust Mother Nature geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeer fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Trust Mother Nature streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Trust Mother Nature aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Hoewel Trust Mother Nature alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Trust Mother Nature niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

TrustMotherNature.nl heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in counseling ter bevordering van emotionele gezondheid, traumapreventie en traumaherstel te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumapreventie en traumaherstel in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord. De resultaten van de diensten van Trust Mother Nature zullen van persoon tot persoon verschillen.