Goed voor je medewerkers zorgen

en tegelijkertijd verzuim beperken

Mentale begeleiding rondom zwangerschap als secondaire arbeidsvoorwaarde

Het belang van preventie - verzuim en uitval rondom zwangerschap en bevalling beperken of voorkomen

Probleemstelling: uit de praktijk blijkt, dat een grote groep vrouwen langer uitvalt rondom zwangerschap en bevalling dan het oorspronkelijke aantal weken zwangerschapsverlof dat gepland was (lees meer)

Er valt echter veel winst te behalen op deze (extra) uitval door oog te hebben voor de psychosociale problematiek rondom zwangerschap en bevalling. Want helaas, deze periode is niet voor iedere vrouw een roze wolk. Zo kan bijvoorbeeld zwangerschapsmisselijkheid, een miskraam, rouwverwerking, een traumatische bevallingservaring, maar ook problematiek rondom het nieuwe moederschap leiden tot gezondheidsverlies en uitval.

Ook door mijn onderzoek naar PTSS gerelateerde gezondheidsklachten naar aanleiding van de zwangerschap en bevalling, ben ik ervan overtuigd dat goede psychosociale begeleiding tijdens de zwangerschap enorm bijdraagt aan de preventie van gezondheidsklachten voor en na de bevalling. En voor de vrouwen die hun zwangerschap en/of bevalling als traumatisch hebben ervaren, kan psychosociale begeleiding en traumatherapie veel bijdragen aan hun herstel. Hiervoor geldt, hoe eerder de begeleiding start, hoe beter.

Taboe
Voor veel vrouwen blijkt het moeilijk om over hun mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen rondom zwangerschap en bevalling te praten. Zij voelen het als een taboe om zich negatief uit te laten over hun zwangerschap en/of bevalling. Mentale begeleiding en ondersteuning wordt gemist.

Gevolg
Gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en zelfs soms totale uitval. Dit is zowel voor de werkneemster als voor de werkgever een zeer onwenselijke situatie.

Oplossing
Gezien het hierboven geschreven taboe, is het ook bijna onmogelijk voor deze vrouwen om hierover met hun werkgever in gesprek te gaan. Als secondaire arbeidsvoorwaarde een preventief begeleidingstraject aanbieden voor alle zwangere vrouwen binnen jouw organisatie, zou uitkomst kunnen bieden. Voorkomen is vele malen wenselijker en goedkoper dan genezen.

Voordelen voor jou als werkgever

  • geeft werkneemsters het gevoel dat er goed voor hen gezorgd wordt
  • laagdrempelig; als onderdeel van de secondaire arbeidsvoorwaarden zullen medewerksters eerder aangeven dat zij hier behoefte aan hebben, zo kan verzuim of uitval beperkt of voorkomen worden
  • begeleidingstraject tijdens zwangerschap als onderscheidende en extra secondaire arbeidsvoorwaarde bij werving
  • geen verplichting tot afname van de begeleiding, alleen voor die medewerksters die er behoefte aan hebben, op ieder gewenst moment tijdens of na de zwangerschap (maatwerk)

Rekenvoorbeeld
Volgens TNO kost één verzuimdag gemiddeld €250. De kosten van het preventieve traject van 6 sessies bedragen €750. Bij 3 dagen minder verzuim is dit bedrag terugverdiend, los van het bespaarde leed dat niet in geld uit te drukken is.

Kosten preventieve begeleidingstraject

Het preventieve begeleidingstraject bestaat in principe uit 6 sessies van 75 minuten; 4 tijdens de zwangerschap en 2 na de bevalling. Als er andere wensen zijn, de begeleiding wordt op maat gemaakt, dus alles is bespreekbaar. De locatie is afhankelijk van de voorkeur van de cliënte: bij mij in de praktijk in Bussum, bij haar thuis, op het werk of online.

De kosten van dit preventieve begeleidingstraject van 6 sessies bedragen € 750 ex BTW (met bijkomende kosten i.v.m. reistijd en km vergoeding indien een andere locatie dan mijn praktijk gewenst is). Inhoudelijke informatie over dit traject vind je hier.

Kosten begeleiding na een bevallingstrauma

De duur van begeleiding na een bevallingstrauma is afhankelijk van meerdere factoren (o.a. de aard en omvang van het trauma, eerdere psychische problemen). Uit ervaring blijkt dat  3-8 sessies al een groot verschil kunnen maken. De kosten van een sessie bedragen €125 ex BTW per 75 minuten (met bijkomende kosten i.v.m. reistijd en km vergoeding indien een andere locatie dan mijn praktijk gewenst is).

Meer weten? Bel of mail mij gerust! Aanvullende informatie over mij en mijn contactgegevens vind je hier.

Er valt veel winst te behalen op deze (extra) uitval door als werkgever oog te hebben voor de psychosociale problematiek rondom zwangerschap en bevalling

Praten over negatieve gevoelens rondom zwangerschap en bevalling is voor veel vrouwen een taboe,
laat staan dat ze hierover met hun werkgever in gesprek durven gaan