Onderzoek Trust Mother Nature

Onderzoek geboortetevredenheid en geboortetrauma
Geboortetevredenheid

Afgelopen jaar deed ik voor de Geboortespecialist onderzoek naar de geboortetevredenheid van Nederlandse vrouwen die de afgelopen 5 jaar in Nederland bevallen waren. Hoewel een groot deel van de vrouwen tevreden tot zeer tevreden was over hun ervaringen rondom de geboorte van hun kind(eren), was er een substantieel deel van de vrouwen (zeer) ontevreden.

Geboortetrauma

In mijn onderzoek onderzocht ik vervolgens de relatie tussen een lage score op geboortetevredenheid en het ervaren van geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. Deze relatie bleek op alle drie subschalen van geboortetevredenheid (kwaliteit van de zorgverlening, persoonlijke inbreng en ervaren stress) significant negatief; hoe lager de score op geboortetevredenheid, hoe hoger de score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten en hoe hoger de score op geboortetevredenheid, hoe lager de score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten (link naar het artikel volgt na publicatie). Deze klachten uitten zich onder andere in negatieve gedachten en stemmingen, schuld- en schaamtegevoel, eenzaamheid, vermijding, herbeleving, concentratieproblemen en overprikkeldheid. De Geboortespecialist heeft, mede gebaseerd op dit onderzoek, een prachtige brochure uitgebracht. Deze is hier te downloaden: Voorlichtingsbrochure Traumapreventie (N.B. het is een groot bestand, het laden van de brochure kan even duren)

Link gezondheidsklachten en bevalling

Voor vervolgonderzoek interviewde ik van deze groep 20 vrouwen met een hoge en 20 vrouwen met een lage score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. De resultaten hiervan ben ik momenteel aan het uitwerken. De link naar dit onderzoeksartikel zal ter zijner tijd aan deze pagina worden toegevoegd.

Duidelijk is, dat moeders vaak de link niet leggen tussen de gezondheidsklachten die zij nu ervaren en de negatieve ervaringen rondom de geboorte van hun kind(eren) destijds. Vaak denken ze dat deze klachten ‘er bij horen’. Als moeders wel de link leggen, vinden ze het vaak erg moeilijk om daar uiting aan te geven. ‘Het had veel erger gekund’, ‘mijn baby hoefde gelukkig niet in het ziekenhuis te blijven, het zoontje van mijn zus lag weken op de NICU’. Ook haar omgeving kan met onbegrip reageren ‘ ik begrijp het niet, je hebt toch een gezond kind?’.

Kijk op mijn blog voor interessante onderzoeken gerelateerd aan beleving van zwangerschap, bevalling, kraamtijd en de eerste 1000 dagen: https://trustmothernature.nl/blog/

Onderzoeken omtrent beleving van zwangerschap, bevalling en gezondheid