Onderzoek Trust Mother Nature

Onderzoek geboortetevredenheid en geboortetrauma
Geboortetevredenheid

In 2020 deed ik voor de Geboortespecialist onderzoek naar de geboortetevredenheid van Nederlandse vrouwen die de afgelopen 5 jaar in Nederland bevallen waren. Hoewel een groot deel van de vrouwen tevreden tot zeer tevreden was over hun ervaringen rondom de geboorte van hun kind(eren), was er een substantieel deel van de vrouwen (zeer) ontevreden.

Geboortetrauma

In mijn onderzoek onderzocht ik vervolgens de relatie tussen de ervaren geboortetevredenheid en geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. Deze relatie bleek op alle drie subschalen van geboortetevredenheid (kwaliteit van de zorgverlening, persoonlijke inbreng en ervaren stress) significant negatief; hoe lager de score op geboortetevredenheid, hoe hoger de score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten en hoe hoger de score op geboortetevredenheid, hoe lager de score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. Deze klachten uitten zich onder andere in negatieve gedachten en stemmingen, schuld- en schaamtegevoel, eenzaamheid, vermijding, herbeleving, concentratieproblemen en overprikkeldheid. De link naar het volledige onderzoeksartikel vind je hier. De Geboortespecialist heeft, mede gebaseerd op dit onderzoek, een prachtige brochure uitgebracht. Deze is hier te downloaden: Voorlichtingsbrochure Traumapreventie (N.B. het is een groot bestand, het laden van de brochure kan even duren)

Link gezondheidsklachten en bevalling

Voor vervolgonderzoek interviewde ik van deze groep 20 vrouwen met een hoge en 20 vrouwen met een lage score op geboortetrauma gerelateerde gezondheidsklachten. Dit onderzoeksartikel is in november 2023 verschenen in de International Journal of Childbirth. Hier kun je meer lezen over dit onderzoek en de resultaten.

Kijk op mijn blog voor interessante onderzoeken gerelateerd aan beleving van zwangerschap, bevalling, kraamtijd en de eerste 1000 dagen: https://trustmothernature.nl/blog/

Onderzoeken omtrent beleving van zwangerschap, bevalling en gezondheid