Ons recent onderzoek wijst uit: stil verdriet en gezondheidsverlies, het cruciale belang van zelfregie tijdens de bevalling

Leestijd: 3 minuten (inclusief het lezen van de quotes van het onderzoek, zie link onderaan deze pagina)

Ik ben heel blij, ons onderzoeksartikel is onlangs gepubliceerd in de International Journal of Childbirth. Met hart en ziel heb ik hier de afgelopen jaren aan gewerkt samen met mijn onderzoeksteam. Veel dank @Jenny Patterson, @Caroline Hollin Martin and @Colin Martin.

Achtergrond

Zelfs wanneer een bevalling medisch gezien zonder problemen verloopt, kunnen vrouwen deze als traumatisch ervaren (ongeveer 30%). Wat hierbij telt, is de perceptie van de vrouw zelf. Ongeveer 3%-15% van deze vrouwen ontwikkelt een postpartum posttraumatische stressstoornis (PP-PTSS).

Gevolg

Het is verre van de befaamde ‘roze wolk’. Vaak is er weinig begrip uit de omgeving, wat het moeilijk maakt om erover te praten en hulp te zoeken.

Wat is onderzocht?

Ons onderzoek omvat interviews met 40 postnatale vrouwen in Nederland, die tussen 2015 en 2020 zijn bevallen. Deze vrouwen zijn verdeeld in twee groepen op basis van hun scores op de Posttraumatische Stressstoornis Checklist (PCL-5):

 • Groep A met hoge scores (n=20; score 25-57)
 • Groep B met lage scores (n=20; bereik 0-7).

Terwijl eerdere onderzoeken zijn gedaan naar vrouwen die hun bevalling als traumatisch hebben ervaren, is er weinig gelijktijdig onderzoek gedaan naar zowel een groep met hoge als lage scores op de Posttraumatische Stressstoornis Checklist.

 • Wat vertellen de vrouwen van beide groepen over hun bevallingservaring?
 • Wat is hun perceptie over hun huidige gezondheid, ook wanneer er niet specifiek naar gevraagd wordt?
 • In hoeverre zijn ze zich bewust van de relatie tussen hun ervaring en hun gezondheid?
 • Wat kunnen we leren van de vrouwen uit groep B met de lage scores?

Doel van ons onderzoeksartikel

Bewustzijn creëren, bij zowel zorgverleners, (aanstaande) moeders, hun omgeving als bij een breder publiek. Stil verdriet kan leiden tot aanzienlijk gezondheidsverlies voor zowel moeder als kind. Het is van groot belang dat vrouwen die hiermee worstelen, zich durven uiten en hulp durven zoeken als dat nodig is.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Groep A:

 • Overwegend negatieve herinneringen (traumatisch, stressvol)
 • Onvervulde behoeften (verlies van autonomie, niet gehoord worden, gebrek aan zowel praktische als emotionele steun van zorgverleners)
 • Verstoring van hun ‘bubbel’ (interventies, protocollen, gebrek aan vertrouwen)
 • Verminderd bewustzijn (verlies van herinneringen, het niet meer voelen van pijn, overlevingsmodus)
 • Ervaring van PTSS-symptomen (eenzaamheid, verdriet, schuldgevoel, vermijden van herinneringen, flashbacks)
 • Taboebesef (zich niet durven uiten)
 • Bewustwording van PTSS-symptomen (erkenning van emoties, hulp nodig hebben)

Groep B:

 • Overwegend positieve herinneringen (trots, magisch, krachtig)
 • Ervaring van autonomie (keuze en controle hebben, gezamenlijke besluitvorming bij complicaties)
 • Emotionele en praktische steun van zorgverleners (persoonlijk contact, vertrouwen, nazorg)
 • Intuïtie, instinct en oerkracht ervaren (zelf aanvoelen wat goed is voor henzelf en de baby, en hoe storend protocollen kunnen zijn)
 • Bijna de helft geniet van een goede postnatale gezondheid (soms zelfs beter dan voor de zwangerschap)

Opvallend was, dat de aspecten die Groep A miste, spontaan werden genoemd door Groep B als factoren die hadden bijgedragen aan een (zeer) positieve bevallingservaring.

Zowel de mooie als de hartverscheurende quotes van de geïnterviewde vrouwen (vanaf pagina 8) spreken voor zich.

Conclusie

Het behouden van zelfregie tijdens de bevalling is van cruciaal belang om gezondheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. Het kunnen en durven vertrouwen op je eigen lichaam en de mogelijkheid om in je ‘bubbel’ te duiken, waarbij de samenwerking met zorgverleners gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, zijn essentieel. De barende vrouw weet wat het beste voor haar is. Als de zorgverlener kan vertrouwen op haar expertise, haar ondersteunt, ruimte geeft en handelt wanneer zij dat aangeeft, dan ontstaat de ideale wisselwerking.

De link naar het onderzoeksartikel vind je hier.

Vragen of meer weten? Ik hoor het graag!