Preventief verzuimbeleid rondom zwangerschap

Goed voor je werknemers zorgen en tegelijkertijd verzuim beperken, mentale begeleiding rondom zwangerschap als secondaire arbeidsvoorwaarde

Het belang van preventie – uitval rondom zwangerschap en bevalling voorkomen

Het heeft vaak grote gevolgen voor organisaties als een werknemer plotseling uitvalt. Het loon van de werknemer moet (deels) doorbetaald worden en het werk van de zieke werknemer moet door collega’s (overwerk) of via elders ingehuurde krachten overgenomen worden.

Bij een zwangere medewerkster ligt dit anders. Haar zwangerschapsverlof wordt ingepland, waardoor overname van de werkzaamheden grotendeels tijdig geregeld kan worden. Uit de praktijk blijkt echter, dat een grote groep vrouwen langer uitvalt rondom zwangerschap en bevalling dan het oorspronkelijke aantal weken zwangerschapsverlof dat gepland was. Extra uitval rondom zwangerschap en bevalling krijgt over het algemeen weinig aandacht omdat het duidelijk lijkt dat het verzuim gerelateerd is aan de zwangerschap en/of geboorte.

Er valt echter veel winst te behalen op deze (extra) uitval door oog te hebben voor de psychosociale problematiek rondom zwangerschap en bevalling. Want helaas, deze periode is niet voor iedere vrouw een roze wolk. Zo kan bijvoorbeeld zwangerschapsmisselijkheid, een miskraam, rouwverwerking, een traumatische bevallingservaring, maar ook problematiek rondom het nieuwe moederschap leiden tot gezondheidsverlies en uitval.

Begeleiding voor zwangere medewerksters of medewerksters met een bevallingstrauma

Ook door mijn onderzoek naar PTSS gerelateerde gezondheidsklachten naar aanleiding van de zwangerschap en bevalling ben ik ervan overtuigd dat goede psychosociale begeleiding tijdens de zwangerschap enorm bijdraagt aan de preventie van gezondheidsklachten voor en na de bevalling. En voor de vrouwen die hun zwangerschap en/of bevalling als traumatisch hebben ervaren, kan psychosociale begeleiding en traumatherapie veel bijdragen aan hun herstel. Hiervoor geldt, hoe eerder de begeleiding start, hoe beter.

Taboe

Voor veel vrouwen blijkt het moeilijk om over hun mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen rondom zwangerschap en bevalling te praten. Zij voelen het als een taboe om zich negatief uit te laten over hun zwangerschap en/of bevalling. Er zijn immers ook vrouwen die niet zwanger kunnen worden of vrouwen die een kindje met een afwijking hebben gekregen, dus wat ‘zeuren’ ze nu. Ook vanuit hun omgeving ervaren ze weinig steun voor hun negatieve gevoelens en gezondheidsklachten na de bevalling. Ze zijn hebben toch immers een gezond kind? En ach ja, die klachten horen er nou eenmaal een beetje bij…, toch? Mentale begeleiding en ondersteuning wordt gemist.

Gevolg

Gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en zelfs soms totale uitval. Dit is zowel voor de vrouw zelf als voor de werkgever een zeer onwenselijke situatie.

Begeleiding aanbieden als secondaire arbeidsvoorwaarde

Gezien het hierboven geschreven taboe, is het bijna onmogelijk voor deze vrouwen om hierover met hun werkgever in gesprek te gaan. Als secondaire arbeidsvoorwaarde een preventief traject aanbieden voor alle zwangere vrouwen binnen de organisatie, zou uitkomst kunnen bieden. Voorkomen is vele malen wenselijker en goedkoper dan genezen!

Voordelen voor jou als werkgever

  • geeft werknemers het gevoel dat er goed voor hen gezorgd wordt
  • laagdrempelig; als onderdeel van de secondaire arbeidsvoorwaarden zullen medewerksters eerder aangeven dat zij hier behoefte aan hebben, zo kan verzuim of uitval beperkt of voorkomen worden
  • begeleidingstraject tijdens zwangerschap als onderscheidende en extra secondaire arbeidsvoorwaarde bij werving
  • geen verplichting tot afname van de begeleiding, medewerksters kunnen zelf aangeven of ze het willen en op ieder gewenst moment tijdens of na de zwangerschap starten (maatwerk)

Kosten versus baten

Volgens TNO kost één verzuimdag al gauw €250. De kosten van een preventief traject van 6 sessies bedragen €750. Bij 3 dagen minder verzuim is dit bedrag terugverdiend, los van het bespaarde leed dat niet in geld uit te drukken is.

Aanvullende informatie over het preventieve begeleidingstraject rondom zwangerschap en de kosten voor begeleiding na een bevallingstrauma vind je onderaan deze pagina.

Meer weten? Bel of mail mij gerust! Aanvullende informatie over mij en mijn contactgegevens vind je hier.