Persoonlijkheidstest Reflector 360: 360 graden feedback

De Reflector 360 (graden feedback) kan worden ingezet wanneer informatie nodig is over hoe de mensen in de omgeving (leidinggevende, collega, medewerker, klant) van een medewerker aangeven in welke mate deze persoon de competenties beheerst die voor het dagelijks werk vereist zijn. Reflector 360 bevraagt daarover deze hele “kring” (360 graden) van mensen via een systematische vragenlijst.

Inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden

Reflector 360 levert informatie die gebruikt kan worden om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, een functionerings- of loopbaangesprek voor te bereiden dan wel een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Daarnaast kan Reflector 360 bij een gehele groep of een team worden ingezet om te zien welke competenties collectief goed door die groep of dat team beheerst worden dan wel voor verbetering vatbaar zijn.

Career Scan – Carriere planning

De Career Scan kan worden ingezet wanneer een medewerker informatie wil over de mate waarin zijn of haar huidige functie past bij de persoonlijkheid, competenties en waarden, of dat een andere functie wellicht beter zou passen. De Career Scan vraagt naar de drie relevante soorten input die nodig zijn om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, om een functionerings- of loopbaangesprek voor te bereiden of om een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training.

Gebruik van de Career Scan is met name zinvol bij persoonlijke heroriëntatie in het kader van de huidige functie dan wel bij een individuele noodzaak tot wisseling van functie of loopbaan zoals in een outplacementtraject.

Career Scan biedt overzichten van de meest geprefereerde loopbaanwaarden van de medewerker, van zijn/haar persoonlijkheidsprofiel en van de mate waarin hij/zij een aantal relevante competenties beheerst. Op basis daarvan wordt geadviseerd welke functiegebieden het best en welke het minst daarbij passen. Tevens wordt aangegeven wat het doorgroeipotentieel is, zowel in de richting van management als in die van professionele verdieping.

Maak een afspraak

Ook geinteresseerd in een persoonlijkheidstest om achter jouw Talent & Passie te komen?

Stuur ons een mailtje en we nemen per omgaande contact met je op!