Hoe verschillend zijn we?

 • Waarom praat de één voordat hij nadenkt en denkt de ander juist na voordat hij iets zegt?
 • Waarom heeft de één stap-voor-stap instructies nodig en de ander alleen maar grote lijnen?
 • Waarom vindt de één onderbrekingen en routine taken zo vervelend, terwijl de ander daar juist wel mee overweg kan?

Dat komt natuurlijk omdat we allemaal verschillend zijn. Maar zijn we echt zo verschillend, of is er een patroon te herkennen?

De MBTI is gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) over psychologische typen. De Amerikaanse Katherina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers verdiepten zich in de theorie van Jung en de verschillen die hij signaleerde tussen persoonlijkheidstypen. Myers & Briggs maakten het werk van Jung toegankelijk. Ze ontwikkelden een vragenlijst als instrument om personen te kunnen typeren, de Myers-Briggs Type Indicator. Hiermee wilden ze een breed publiek inzicht geven in de psychologische typen, zodat zij verschillen tussen mensen leren waarderen in plaats van te veroordelen.

Myers Briggs Type Indicator© (MBTI©)

De methodiek om de persoonlijkheids verschillen van mensen te classificeren middels een persoonlijkheidstest. Een persoonlijkheidstest op basis van Myers-Briggs© geeft inzicht in je persoonlijke ontwikkeling, en kan helpen bij je studiekeuze, beroepskeuze, carrière planning, leiderschapssontwikkeling, teambuilding en communicatieverbetering

 • Waar richt jij je aandacht op – Extraversion (E) of Introversion (I)

 • Hoe neem jij informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)

 • Hoe neem jij beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)

 • Hoe ga jij om met de wereld om je heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

ExtraversionofIntoversion
Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld van reflectie, gevoel en ideeën
Sensingof Intuition
Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen
ThinkingofFeeling
Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op een waarderingsproces, en neemt daarbij in overweging wat belangrijk is voor anderen
JudgingofPerceiving
Houdt van een geplande, geordende benadering tot het leven en geeft er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn Houdt van een flexibele, spontane benadering en geeft er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden

De 16 persoonlijkheidstypes volgens Myers-Briggs©

De MBTI vragenlijst bestaat uit 88 vragen. De uitslag van de MBTI geeft een indicatie van je gedragsvoorkeur, niet je kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Door de combinatie van de vier voorkeuren kom je tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes

Geen goed of fout!

Het is belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol.

De MBTI vragenlijst wordt veelvuldig gebruikt (wereldwijd ruim 3,5 miljoen keer per jaar). 
De resultaten van de MBTI vragenlijst geven inzicht in verschillen tussen mensen. Dit inzicht kan veel misverstanden en communicatiestoornissen wegnemen. De MBTI helpt je om je voorkeuren of die van je team af te stemmen op de eigenschappen die bruikbaar zijn bij een taak of opdracht.
 De MBTI toont niet alleen voorkeuren en typen, maar ook de dominante en zwakkere functies. Dit geeft jou en/of je team waardevolle feedback over natuurlijke talenten en competenties, terwijl het tegelijkertijd die gebieden toont, waar eventuele valkuilen zitten en waar groei en ontwikkeling mogelijk is. De toepassingsmogelijkheden van de MBTI zijn, mede door de constructieve benadering van de verschillen, zeer vele, waaronder:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Studie- en beroepskeuze
 • Carrière- en Organisatieontwikkeling
 • Management- en leiderschapsontwikkeling
 • Teambuilding en -ontwikkeling
 • Organisatorische verandering
 • Communicatieverbetering
 • Onderwijs en loopbaanbegeleiding
 • Sportcoaching
 • Opvoedingsvraagstukken

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Step 2:

De MBTI® Step 2 is een vragenlijst (166 vragen) die aanvullende informatie geeft over 20 facetten van je type. Er wordt dieper ingegaan op de complexiteit van iemands persoonlijkheid door naar de onderliggende facetten van de vier dimensies te kijken.

Step II helpt bij het verduidelijken van een voorkeur waarover nog geen duidelijkheid is, en het verduidelijkt de individuele verschillen binnen een bepaald type. Een zeer waardevolle aanvulling voor iedereen die verdere verdieping zoekt voor alle hierboven genoemde toepassingsmogelijkheden.

ISTJ De Plichtsgetrouwe

Serieus en rustig, geïnteresseerd in veiligheid en een vredig bestaan. Uiterst grondig, verantwoordelijk en betrouwbaar. Goed ontwikkelde concentratie. Gewoonlijk geïnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. Goed georganiseerd en een harde werker. Werken standvastig richting vastgestelde doelen. Kunnen gewoonlijk alles bereiken wat zij zich als doel hebben gesteld.

ISTP De Technicus

Rustig en gereserveerd, geïnteresseerd in hoe en waarom dingen werken. Uitstekende vaardigheden met mechanische apparaten. Risiconemers die leven voor ‘het moment’. Gewoonlijk geïnteresseerd en uitblinkend in extreme sporten. Ongecompliceerd in hun verlangens. Loyaal tegenover hun gelijken en hun eigen waarden, maar maken zich niet al te druk over wetten en regels als deze hen in de weg staan om iets gedaan te krijgen. Afstandelijk en analytisch, blinken uit in het vinden van oplossingen bij praktische problemen.

ISFJ De Dienaar

Rustig, aardig en gewetensvol. Er kan op hen vertrouwd worden om dingen te vervolmaken. Maken gewoonlijk hun behoeftes ondergeschikt aan die van anderen. Stabiel en praktisch, hechten waarde aan veiligheid en tradities. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Rijke innerlijke wereld bij het observeren van mensen. Uitzonderlijk opmerkzaam voor andermans gevoelens. Geïnteresseerd in het dienen van anderen.

ISFP De Kunstenaar

Rustig, serieus, gevoelig en aardig. Houden niet van conflicten en doen niet graag dingen die makkelijk conflicten kunnen veroorzaken. Loyaal en trouw. Uitzonderlijk goed ontwikkelde intuïtie en esthetische waardering voor schoonheid. Niet geïnteresseerd in het leiden of controleren van anderen. Flexibel en open-minded. Waarschijnlijk origineel en creatief. Genieten van het nu.

INFJ De Beschermer

Rustig, krachtig, origineel en gevoelig. Geneigd om vol te houden totdat iets klaar is. Uitzonderlijk intuïtief in de omgang met mensen en bezorgd om hun gevoelens. Goed ontwikkelde normen en waarden waaraan zij zich strikt houden. Worden gerespecteerd om hun doorzettingsvermogen ‘het juiste’ te doen. Gewoonlijk individualistisch, eerder dan leidend of volgend.

INFP De Idealist

Rustig, reflectief en idealistisch. Geïnteresseerd in het dienen van de mensheid. Streven ernaar om hun leven te leiden in overeenstemming met goed ontwikkelde normen en waarden. Uitzonderlijk loyaal. Zich snel aanpassend en ‘relaxed’ totdat een gekoesterde waarde wordt bedreigd. Gewoonlijk getalenteerde schrijvers. Geestelijk snel en zien vaak mogelijkheden. Geïnteresseerd in het begrijpen en helpen van mensen.

INTJ De Wetenschapper

Onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Hebben een uitzonderlijk vermogen om theorieën te vertalen in solide actieplannen. Waarderen kennis, kunde en structuur in hoge mate. Gedreven om betekenis te geven aan hun visies. Lange-termijn denkers. Leggen de lat hoog wat betreft hun prestaties en die van anderen. Natuurlijke leiders maar volgen als zij vertrouwen hebben in al aanwezige leiders.

INTP De Denker

Logisch, origineel, creatieve denkers. Kunnen erg enthousiast raken over theorieën en ideeën. Uitzonderlijk bedreven en gedreven om theorieën om te zetten in duidelijk begrijpelijke taal. Waarderen kennis, kunde en logica in hoge mate. Rustig en gereserveerd, moeilijk om goed te leren kennen. Individualistisch, hebben geen interesse in het leiden of volgen van anderen.

ESTJ De Bewaker

Praktisch, traditioneel en georganiseerd. Vaak atletisch aangelegd. Niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie tenzij er het praktische nut van ingezien wordt. Hebben een duidelijke visie over hoe dingen zouden moeten zijn. Loyale en harde werkers. Hebben het graag voor het zeggen. Uitzonderlijk capabel in het organiseren en runnen van activiteiten. ‘Goede burgers’ die veiligheid en een vredig bestaan waarderen.

ESTP De Onderhandelaar

Aardig, zich snel aanpassend en actie gericht. ‘Doeners’ met het vizier op snelle resultaten. Leven in het ‘hier en nu’ en zijn risiconemers met een snelle levensstijl. Ongeduldig wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd. Uitzonderlijk loyaal ten opzichte van hun gelijken maar hebben gewoonlijk weinig respect voor wetten en regels als die hen in de weg staat om iets gedaan te kunnen krijgen. Kunnen zeer goed met mensen omgaan.

ESFJ De Verzorger

Goedhartig, populair en gewetensvol. Hebben de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht. Hechten waarde aan tradities en veiligheid. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Hebben positieve bevestiging nodig om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie.

ESFP De Entertainer

Gericht op mensen en houden van plezier maken. Maken de dingen leuk voor anderen door hun plezier. Leven voor ‘het moment’, houden van nieuwe ervaringen. Houden niet van theorieën en onpersoonlijke analyses. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. In sociale situaties vaak het middelpunt van aandacht. Goed ontwikkeld gezond verstand en praktische vaardigheden.

ENFJ De Gever

Populair en gevoelig, met uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Naar buiten toe gericht, met oprechte belangstelling voor hoe anderen denken en voelen. Houden er gewoonlijk niet van om alleen te zijn. Zien alles vanuit een menselijk perspectief en houden niet van onpersoonlijke analyses. Uiterst effectief in het omgaan met persoonlijke onderwerpen en het leiden van groepsdiscussies. Geïnteresseerd in het dienen van anderen en stellen het belang van anderen vermoedelijk boven dat van zichzelf.

ENFP De Inspirator

Enthousiast, idealistisch en creatief. Kunnen bijna alles wat hen interesseert. Hebben uitstekende sociale vaardigheden. Willen hun leven leiden in overeenstemming met hun innerlijke waarden en normen. Opgewonden door nieuwe ideeën maar vinden details saai. Open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden.

ENTJ De Uitvoerder

Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en degelijke oplossingen te bedenken. Intelligent en goed geïnformeerd. Zijn over het algemeen erg goed in spreken in het openbaar. Hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid.

ENTP De Visionair

Creatief, vindingrijk en intellectueel snel schakelend. Goed in een breed scala van dingen. Genieten van debatteren en willen het soms telkens net iets beter doen dan een ander. Raken erg opgewonden over nieuwe ideeën en projecten maar zouden de routinematige aspecten van het leven kunnen verwaarlozen. Gewoonlijk openhartig en assertief. Houden van mensen en zijn stimulerend gezelschap. Uitstekende vaardigheden om concepten te begrijpen en logica toe te passen om oplossingen te vinden.

Maak een afspraak

Ook geinteresseerd in een persoonlijkheidstest om achter jouw Talent & Passie te komen?

Stuur ons een mailtje en we nemen per omgaande contact met je op!