Preventie traumatische bevallingservaring/geboortetrauma

In een Nederlandse studie onder ruim 2100 vrouwen die in of na 2005 een traumatische geboorte hebben ervaren, werd door middel van online vragenlijsten onderzocht hoe zij dachten dat hun traumatische geboorte ervaring voorkomen had kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die door deze moeders met een bevallingstrauma werden aangegeven, waren het gebrek aan en/of het verlies van controle en de interactie met zorgverleners. De moeders gaven aan dat duidelijke uitleg, emotionele en praktische steun en het gevoel dat er naar hen geluisterd werd hun traumatische bevallingservaring wellicht had kunnen voorkomen of de kans op een geboortetrauma had kunnen verminderen. De invloed die de zorgverlener heeft op de ervaring van de bevalling van de aanstaande moeder is enorm.

Het belang dat de zorgverleners zich bewust dienen te worden van dit gegeven werd onderstreept. Binnen de zorgverlener-aanstaande moeder interactie is nog veel ruimte voor verbetering, zowel tijdens, bij en na de bevalling. Het gehele artikel is hier te lezen.