Big Five Persoonlijkheidstest | De Reflector Big Five Personality

Hoe zet je mensen optimaal in op datgene waar ze goed in zijn en wat bij hen past? Ieder mens heeft een eigen karakteristieke manier van doen die hem/haar onderscheidt van anderen; de persoonlijkheid. Dat maakt dat iemand het ene gedrag vanzelfsprekend laat zien en het andere gedrag maar zelden. Weten wie je bent, is van belang om goed te kunnen inspelen op zaken waarop je wordt aangesproken. Dus ook om in het werk te kunnen presteren.
 De Reflector Big Five Personality helpt om de juiste persoon op de juiste plek te zetten en te behouden. Om medewerkers optimaal te laten presteren en te laten ontwikkelen.

Zicht op persoonlijke mogelijkheden en grenzen

Iedere medewerker moet een aantal competenties goed beheersen om op zijn werk goed te kunnen presteren. Medewerkers zullen hun energie daarom zo efficiënt en effectief mogelijk aanwenden wanneer zij worden aangesproken op competenties die passen bij hun persoonlijkheid. Dan vertaalt energie zich in prestaties.

Basis voor ontwikkeling

Op basis van het inzicht in welke competenties goed en minder goed passen bij iemands persoonlijkheid kan een haalbaar ontwikkelingsplan worden gemaakt. Met de leidinggevende kan worden besloten om iemand in te zetten op competenties die hij al goed beheerst of gemakkelijk verder kan ontwikkelen. Daarnaast kunnen loopbaankeuzes worden aangesloten op wat past bij iemands persoonlijkheid. Ook kan een leidinggevende op basis van de overeenkomsten en verschillen in persoonlijkheid zoals gemeten met de Reflector Big Five Personality, teams samenstellen waarin medewerkers van elkaars sterkten gebruik kunnen maken en elkaars zwakten kunnen ondersteunen.

De vijf voorspellers gedetailleerd in beeld

De Reflector Big Five Personality is een moderne online persoonlijkheidsvragenlijst die een volledig overzicht geeft van hoe een medewerker scoort op de vijf belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen waarop mensen verschillen. Daarnaast rapporteert de Reflector Big Five Personality op alle onderliggende facetten van deze vijf eigenschappen. Dit geeft een gedetailleerd en nauwkeurig beeld. De Reflector Big Five Personality is beschikbaar in diverse talen.
 De Reflector Big Five Personality brengt de volgende vijf persoonlijkheidsfactoren in kaart:

Maak een afspraak

Ook geinteresseerd in een persoonlijkheidstest om achter jouw Talent & Passie te komen?

Stuur ons een mailtje en we nemen per omgaande contact met je op!