Blog – Ons recent onderzoek wijst uit: stil verdriet en gezondheidsverlies, het cruciale belang van zelfregie tijdens de bevalling

2023-11-08T22:11:42+00:00

Ons onderzoeksartikel (Emmens et al., 2023) is gepubliceerd in de International Journal of Childbirth, november 2023. Het behouden van zelfregie tijdens de bevalling is van cruciaal belang om gezondheidsproblemen te voorkomen of te verminderen.

Blog – Ons recent onderzoek wijst uit: stil verdriet en gezondheidsverlies, het cruciale belang van zelfregie tijdens de bevalling2023-11-08T22:11:42+00:00

Blog – Negatieve lading op thuisbevalling. Hoe komt dat?

2022-11-03T15:33:59+00:00

In de jaren 80 van de vorige eeuw beviel nog ongeveer 50 % van alle vrouwen thuis. Dit percentage is in de afgelopen decennia tot onder de 20 % gedaald. Deze trend staat haaks op de positieve onderzoeksresultaten van thuisbevallingen. Hoe komt het toch, dat er zo'n negatieve lading zit op thuis bevallen?

Blog – Negatieve lading op thuisbevalling. Hoe komt dat?2022-11-03T15:33:59+00:00

Blog – Meer thuisbevallingen tijdens COVID-19 pandemie

2022-09-13T21:47:20+00:00

Regelmatig duikt de discussie op of thuis bevallen wel zo veilig is. De recente COVID-19 pandemie heeft tot meer thuisbevallingen geleid. Uit onderzoek blijkt, dat de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind, zoals vroeggeboorte, bloedverlies en geboortegewicht, gelijk bleven. Dit bevestigt ook wat we al wisten uit eerdere studies, namelijk dat thuisbevallingen in Nederland op een veilige en gezonde manier gebeuren.

Blog – Meer thuisbevallingen tijdens COVID-19 pandemie2022-09-13T21:47:20+00:00

Blog – voor werkgevers – preventief verzuimbeleid rondom zwangerschap

2022-04-06T11:21:28+00:00

Als werkgever goed voor je medewerkers zorgen en tegelijkertijd verzuim beperken, mentale begeleiding rondom zwangerschap als secondaire arbeidsvoorwaarde. Mentale begeleiding rondom de zwangerschap helpt preventief tegen verzuim en (langer)uitval. Want helaas, deze periode is niet voor iedere vrouw een roze wolk.

Blog – voor werkgevers – preventief verzuimbeleid rondom zwangerschap2022-04-06T11:21:28+00:00

Blog – Laat je niet beïnvloeden door trends, bepaal zelf hoe en waar je wilt bevallen

2022-03-29T12:37:26+00:00

Laat je niet beïnvloeden door trends, maar bepaal zelf hoe en waar jij wilt bevallen. Dat is ook de boodschap van de eerste hoogleraar verloskunde Professor dr. Ank de Jonge. Zij zet vraagtekens bij het aantal medische ingrepen tijdens de bevalling en pleit voor watchful attendance: niet al te veel doen, maar wel goed blijven observeren. Daarnaast onderstreept ze het belang van één vast persoon aan het bed t.b.v. de continuïteit van de zorg voor de barende vrouw.

Blog – Laat je niet beïnvloeden door trends, bepaal zelf hoe en waar je wilt bevallen2022-03-29T12:37:26+00:00

Blog – Validatie onderzoek geboortetevredenheidsvragenlijst en samenhang met gezondheidsklachten

2021-12-09T14:59:34+00:00

Het is zover, ons onderzoeksartikel is gepubliceerd in de Journal of Reproductive and Infant Psychology! De Nederlandse versie van de Engelse geboortetevredenheidsvragenlijst (BSS-R) is gevalideerd. De studie bevestigt eveneens het verband tussen geboortetevredenheid en trauma. Een lage geboortetevredenheid zou een voorspeller kunnen zijn van het ontwikkelen van postpartum PTSS (PP-PTSS). 

Blog – Validatie onderzoek geboortetevredenheidsvragenlijst en samenhang met gezondheidsklachten2021-12-09T14:59:34+00:00
Ga naar de bovenkant